Hakkımızda

Hakkımızda

“Temiz Birey; Temiz Toplum”

İnsan, doğarken tertemiz doğar. Hayatının bütün anlarında ve alanlarında da iyiyi, güzeli, doğruyu aramanın yanı sıra her daim “temiz” kalma gayretinde olur. Her yönden kendini temiz kılma gayreti, doğduğumuz zamanki temizlik kadar kutsal bir çabadır. Kimileri ise sâdece kendi maddî ve manevî temizliğiyle değil çevresindeki diğer insanların, toplumun, doğanın ve hattâ hepimizin ortak yaşam alanı olan dünyanın temiz oluşuyla dertlenir.
İşte bizler Temiz Toplum Derneği olarak fiziksel, duygusal, düşünsel, ruhsal ve siyâsal bağlamda sağlıklı bir toplum oluşturmayı dert edindik. Doğuştan getirdiğimiz paklığımızın devamlılığını sağlamak adına, toplumun içinde bulunduğu durumdan daha sağlıklı, daha huzurlu, daha neşeli olabileceğinin; daha işlevsel, daha farkındalığı yüksek ve daha dinamik hareket edebileceğinin bilincindeyiz.
Öte yandan daha iyi şartlar oluşturulduğu vakit toplumdaki her bireyin de iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, yararlıyı zararlıdan ayırt edebileceğinden de eminiz. Bu bilinç doğrultusunda, sportif, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra sağlık ile ilgili alanlarda aktif bir biçimde yola çıkmayı ve bu yolda kalmayı hedefledik. Çeşitli yayınlar ve araştırma dosyaları hazırlayarak, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmeyi amaçladık. Derneğimiz bünyesinde sanat evleri, spor kompleksleri, rehabilitasyon merkezleri, uyum köyleri oluşturmayı plânladık.
…Ve en mühimi “Temiz Birey; Temiz Toplum” yolculuğumuzda sizlerin temiz gönlü ve temiz elleriyle buluşmak istedik. Maddî ve mânevî katkınızı ve dahi katılımınızı bekliyoruz. Umut ediyoruz ki mağduriyetler, el ele verdiğimiz vakit giderilecek; sağlıklı, mutlu, huzurlu, temiz bireyler ve en nihâyetinde temiz bir toplum, hepimizin gayretiyle inşâ edilecektir.
Yeter ki “Ben ne yapabilirim ki? Bana ne? Ben mi kurtaracağım? Bir insanla ne olacak ki?” demeyelim.
Unutmayalım ki “Her insan bir dünyadır.”

Helping Hands