top of page
Basın Duyurusu
BASIN AÇIKLAMASI
Videoyu Oynat

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı

Bilal AY'ı  Basın Açıklaması

 

Değerli Basın Mensupları,

Bildiğiniz üzere son günlerde kamuoyunda af tartışması yaşanıyor. Teklifte, her ne kadar bunu hazırlayanların iyi niyetli olduklarını düşünsek de, birçok suçlu ile birlikte 50 bini aşkın uyuşturucu satıcısının affedilmesi de yer alıyor. Biz Temiz Toplum Derneği olarak, hiçbir önlem alınmadan, bu insanların salıverilmesini doğru bir adım olarak görmüyoruz.

Bugün ülkemizde yüz binlerce insanımız, uyuşturucu batağı içerisinde çırpınıyor. Aileleri ile birlikte düşünüldüğünde milyonlarca kişi bu beladan etkileniyor. Yaptığımız saha çalışmalarından gözlemlediğimizde sadece İstanbul’da 500 bin kişinin uyuşturucuya bulaştığını, 200 bin kişinin de bağımlı olduğunu öngörüyoruz. Türkiye genelini düşündüğümüzde ise tablonun vahametini kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Bunca bağımlıya rağmen, tedavinin hayata geçirildiği AMATEM’lerdeki yatak kapasitesi binin biraz üzerinde. Bugün bir bağımlı tedavi olmak istese, aylar sonraya anca randevu verilebiliyor. Tedavinin son aşaması olan rehabilitasyon ile ilgili ise yeni yeni adımlar atılmaya başlanıyor.

Yani tablo karanlık. Tablo vahim. Tablo içler acısı!


Kıymetli Basın Mensupları,

Böyle bir ortamda, bu kişilerin salıverilmesinin sorunu çözmek bir yana dursun, meseleyi daha da vahim bir noktaya taşımasından endişe ediyoruz. Sokaklara yeniden dönecek olan torbacıların, akla hayale gelmeyecek pazarlama teknikleriyle, bağımlıların sayısını milyonlara, yüreği yanan aile bireylerinin sayısını da 10 milyonlara çıkartmasından endişe ediyoruz!

50 bin torbacı, basit bir hesapla 100 kişiyi bu belaya bulaştırsa 5 milyon yeni bağımlı gibi korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalabileceğimizden endişe ediyoruz!

Atılmak istenen bu adım, sadece bağımlıları, torbacıları ya da onların ailelerini değil 81 milyonun tamamını ilgilendirmektedir. Kimse “benim çocuğum yapmaz” diyerek bu tehlikeyi göz ardı etmemelidir.


Basınımızın Değerli Mensupları,

Biz Temiz Toplum Derneği olarak, uyuşturucu ile mücadelede sayısız çalışmaya imza attık. Elimizden geldiğince de atmaya devam ediyoruz. Bizimle birlikte aynı hedefe yürüyen nice dernek ve insanın olduğunu sevinçle müşahede ediyoruz. Ayrıca, gerek Emniyet gerekse Adalet teşkilatlarının, uyuşturucu konusunda özverili bir çalışma ortaya koyduğunu biliyoruz. Hazırlanan bu teklifin yasalaşması halinde ise, uyuşturucu belası ile mücadele eden tüm kesimlerin, suküt-u hayale uğramasından, bu mücadele sahasını terk etmesinden de kaygı duyuyoruz!

Uyuşturucuya bulaşan bir bireyin kurtarılması bu kadar zor iken, tedavi imkanları bu kadar kısıtlı iken, tedavide başarı oranı bu kadar düşük iken, gençlerimizi bu bataklıktan korumak için gayret eden insanların çalışma azminin düşmesinin, bu konudaki savunma hattına ciddi zararlar vereceğini ifade etmek istiyoruz.


Değerli Basın Mensupları,

Bütün bu aktardıklarımızla birlikte, bu tartışmaların da bir fırsat olarak görülmesini istiyoruz. Uyuşturucu ticareti yapan kişiler, tüm cezalarını tamamlasalar dahi, cezaevinden çıktıktan sonra büyük ihtimalle yine aynı suçu işlemeye devam ediyorlar. Cezaevleri ıslah etmiyor. Hapsetmek çözüm olmuyor.

İşte bu noktada Temiz Toplum Derneği olarak, ister af marifetiyle çıkacak olsunlar isterse de af hiç gündeme gelmemiş olsun, bu insanlarımızın etkin bir rehabilitasyon sürecine tabii tutulması gerektiğini savunuyoruz.

Bu insanlarımız için yapılması gereken şey, bir daha bu suçu işlememeleri için onları rehabilite etmektir. Devletimizin bu amaçla, “Islah ve Rehabilitasyon Evleri” açması gerektiğini düşünüyoruz. 

Torbacılar, cezalarının bir kısmında buralarda rehabilite edilerek, tedavi olmuş bir şekilde toplumun arasına dönmeli. Çünkü cezaevinden çıkan bu insanların tamamına yakını bu işe geri dönmekte ve insanları zehirlemeye maalesef devam etmektedir. Bu yüzden konunun küçümsenecek bir tarafı bulunmamaktadır!


Kıymetli Basın Mensupları,

Bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Bağımlı da torbacı da bu milletin evladı. Biz herkesin, istisnasız herkesin, bu bataklıktan kurtarılması gerektiğini savunuyoruz. Buradan hareketle aileleri de memnun edecek bir çözüm için, bu konu da taraf olan herkesle geniş bir istişare sürecinin başlatılmasını talep ediyoruz. Bu konuda karar verecek olan herkesi bir kez daha düşünmeye davet ediyoruz!

Ayrıca biz derneğimizin görüş ve önerilerini burada, siz değerli basın mensupları vasıtasıyla, kamuoyu ile paylaştığımız gibi birazdan göndereceğimiz mektuplarla Sayın Cumhurbaşkanımızla, tüm bakanlarımızla ve milletvekillerimizle de paylaşacağız. Eminiz ki, bu mektupları okuduklarında onlarda konunun önemine binaen yeniden bir değerlendirme sürecinin içerisinde olacaklardır.

Cumhurbaşkanına Dilekçe_edited.jpg